Mowa ciała Warszawa

Odbieramy informacje za pomocą zmysłów. Wszelkie badania ustaliły, że;

83% – stanowi wzrok
11%- słuch
3,5 % – węch
1,5% dotyk
1% – smak

Mowa ciała mieści się oczywiście w tym pierwszym punkcie. Jest to komunikat niewerbalny. Ludzie posługują się tą sztuką od początku swego istnienia.

W skład mowy ciała wchodzi kontakt wzrokowy, gesty, pozycja ciała, ton głosu, strój, sposób witania, wejścia, odległość.

Dopiero w latach sześćdziesiątych zaczęto badać komunikaty niewerbalne (aspekty komunikacji).

Można powiedzieć, ze twórcy kina niemego byli pionierami niewerbalnej sztuki przekazu.

Ale już w 1872r. Darwin napisał „O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt” Można powiedzieć, ze był to początek badań współczesnych nad mimika i językiem ciała.

Wpływ i znaczenie języka ciała na komunikowanie się międzyludzkie staje się powoli częścią formalnego wykształcenia.

Albert Mehrabian odkrył, ze:

55% – oddziaływają w komunikacji środki niewerbalne
38% brzmienie glosu (ton, modulacja, inne dźwięki)
7% słowa

Ludzie formuują swoją opinie o kimś w 90%, w ciągu pierwszej minuty spotkania.

Przekaz niewerbalny nie kłamie, przekaz werbalny – kłamie.

Kanał słowny – przekazywanie informacji

Kanał niewerbalny – ustalanie stosunków międzyludzkich lub jest substytutem werbalnego przekazywania wiadomości . Najczęściej bazujemy na intuicji- odbieramy kogoś źle lub dobrze. Zauważamy np., że słowa są nieadekwatne do zachowania.

Gesty wrodzone, dziedziczne – np. ssanie

Gesty wyuczone – znaczenie niektórych ruchów i gestów jest zdeterminowane kulturowo. Ale większość podstawowych gestów jest taka sama na całym świecie., np. radość- uśmiech, smutek – marszczenie czoła i brwi, patrzenie spode łba, zgoda- skinienie głowa, nie- kręcenie głową, nie rozumieć – wzruszenie ramion, otwarte i uniesione dłonie.