Retoryka

Co to jest retoryka?

Jest to sztuka wymowy i wiedza o komunikacji słownej opisująca i normująca zasady wysławiania się.

Sztuka ta liczy sobie już ponad dwa i pół tysiąca lat. Były czasy, kiedy uważano, ze mówienie, czytanie czy wygłaszanie, to umiejętność, której się trzeba uczyć, jak każdej innej. Był to obowiązkowy przedmiot w szkołach. Dziś powoli wraca takie przekonanie. Aktorzy, politycy, adwokaci, sędziowie, prezenterzy, zawodowi negocjatorzy, nauczyciele, wykładowcy, ludzie biznesu pracują nad swoją retoryką. To jest po prostu inwestowanie w siebie, w swój sukces.

Retoryka, to poprawne czytanie i mówienie, ale też skuteczne i sugestywne mówienie. Naczelna zasadą mówienia i czytania jest to, by osiągnęło ono swój pożądany skutek.

Retoryka – definicja

Wg Cycerona retor, a więc biegły w mówieniu miał trzy podstawowe obowiązki:

 • przekonywać i dowodzić
 • sprawiać przyjemność i podobać się
 • nakłaniać i poruszać

Z tym wiąże się greckie słowo „ hypokrisis”- sztuka akcji, sztuka gry (gra ciała i wizerunku, która ma wspierać to, Co mówię i jak mówię) Ale dziś znaczy to tyle, co zakłamanie obłuda, fałsz.

Badania wykazały, ze gdy mówimy, czytamy, wygłaszamy, uwaga słuchaczy skupia się w:

 • 7% – na tym Co mówimy
 • 38% – Jak mówimy, czyli na sposobie mówienia: doborze słów, budowie zdań, , operowaniu głosem i intonacją
 • 55% – uwagi słuchacze poświęcają na komunikacji niewerbalnej (gesty, ruchy ciała, zachowanie, wygląd, ubiór )

Cała nauka o sztuce wymowy składa się z pięciu części:

 • inventio (inwencja)
 • dispositio (dyspozycja)
 • elocutio (wysłowienie, elokwencja)
 • memoria (pamięć)
 • pronuntiatio (wygłoszenie, wykonanie)

Dodać do tego należy – topikę (loci communes)- miejsce wystąpienia i decorum (styl miejsca). Dodać do tego trzeba jeszcze – redundację- czyli stosunek liczby słów do treści.

Nasza mowa, to część nas samych, to część naszej osobowości. Mówiąc, czytając, przekazujemy także wiele informacji o nas samych.

Umiejętność mówienia, to sztuka mówienia, to sztuka porządkowania myśli, to werbalizacja myśli plus przekaz, sposób podania (interpretacja). Nasza mowa, to przełożenie naszych myśli na słowa