Logopeda, teatrolog, terapia głosu – Warszawa

logopediaHalina Wałaszewska Sienkiewicz – teatrolog, logopeda.

Specjalista w dziedzinie terapii logopedycznej dorosłych i dzieci, kultury żywego słowa, emisji głosu, retoryki, wystąpień publicznych i mowy ciała.

Zapraszam do kontaktu i współpracy w ramach oferty przedstawionej na mojej stronie. Mam nadzieję, że współpraca ze mną przyczyni się do tego, że zarówno Państwo, jak i Państwa dzieci będziecie mówić poprawnie i wyraziście. Dobra mowa, to podstawowy element komunikacji i niezbędna umiejętność w wielu zawodach. Życzę dużo cierpliwości i radości w ćwiczeniach i doskonałych efektów waszej pracy nad mową.

 

Doświadczenie

Ukończyłam Akademię Teatralną w Warszawie , Pomagisterskie Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim, Podyplomowe Studium Emisji i Higieny Głosu na Uniwersytecie Gdańskim. Jako wykładowca i logopeda pracuję od 1986 r. Bezpośrednio po studiach związałam się z Teatrem Ochoty, kierowanym przez Halinę i Jana Machulskich, prowadziłam zajęcia teatralne i Ośrodek Kultury Mowy. Zorganizowałam i zrealizowałam kilkadziesiąt warsztatów i kursów dokształcających dla instruktorów teatru i animatorów kultury w Centrum Animacji Kultury. Przez wiele lat szkoliłam prezenterów w rozgłośniach radiowych „Agory” (Radio Pogoda, Radio Mazowsze, Radio Klasyka, Radio TOK-FM, Radio Złote Przeboje). Przygotowuję młodzież do egzaminów do szkół teatralnych, pracuję w Studium Aktorskim. Współpracuję z firmami szkoleniowymi na terenie całej Polski, między innymi z firmą Avenhansen w Krakowie i MW Consulting w Szczecinie. Moje doświadczenia zawodowe związane są również ze szkoleniami dla dziennikarzy, prawników, polityków. Jestem wykładowcą i trenerem przedmiotu „Kultura żywego słowa” na warszawskich uczelniach wyższych: Collegium Civitas, Uczelnia Łazarskiego, Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Prowadzę terapię logopedyczną dla dzieci i dorosłych z wadami wymowy i innymi trudnościami w mówieniu. Mam również wieloletnie doświadczenie w  prowadzeniu impresariatu artystycznego TWBoss

Obszar specjalizacji

Specjalizuję się w szkoleniach z zakresu:

 • zasady poprawnej wymowy polskiej (ortofonii) i akcentowania;
 • technik wymowy (oddech, fonacja, artykulacja);
 • prozodii mowy (akcent, tempo, fraza, pauza, intonacja, barwa, wysokość i siła głosu);
 • interpretacji tekstu z uwzględnieniem jego różnych odmian;
 • higieny głosu;
 • emisji głosu;
 • dykcji;
 • retoryki;
 • mowy ciała jako ważnego elementu komunikacji;
 • zasad przygotowania i wygłaszania mów publicznych;
 • kultury i poprawności wypowiedzi

Specjalizuję się w terapii logopedycznej z zakresu:

 • terapia dzieci i osób dorosłych z wadami wymowy – rotacyzm, seplenienie, jąkanie i inne
 • terapia logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami słuchu (korzystających z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych)
 • terapia osób z afazją
 • terapia dzieci z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy
 • terapia osób z zaburzeniami oddechowymi i fonacyjnymi
 • terapia głosu