Logopedia medialna Warszawa

Czerpie wiadomości praktyczne i teoretyczne z wielu dziedzin: kultury żywego słowa, ortofonii, logopedii – szczególnie terapii logopedycznej, emisji głosu, językoznawstwa w ogóle, retoryki dziennikarskiej, medycyny, psychologii, technik autoprezentacji i pokonywania stresu, kształtowania wizerunku, interpretacji tekstów, licznych technik mówienia – w tym dykcji, impostacji, pracy z mikrofonem i przed kamerą oraz innych, pokrewnych. Prowadzić powinna do specyficznego przygotowania jej odbiorców, gdyż wymaga się od nich większej wrażliwości diagnostycznej, ujmującej nie tyle wady wymowy, a ich subtelne zaburzenia substancji fonicznej , niesłyszalnej często dla innych użytkowników języka, a także tempa wypowiedzi, akcentu, iloczasu, siły i donośności głosu, intonacji, sensu wypowiedzi.

Do kogo są kierowane działania logopedii medialnej?

Do wszystkich osób, które występują publicznie, których praca wiąże się z kontaktami międzyludzkimi, czyli logopedów, biznesmenów, dziennikarzy, nauczycieli, aktorów, księży, polityków, telemarketerów, pracowników PR, studentów szkół aktorskich i dziennikarskich, lekarzy, urzędników, szkoleniowców i tych, którzy mają potrzebę rozwijania swoich kompetencji i sprawności językowych oraz reprezentować „kulturę wyższą w aspekcie językowym”, czyli wykraczać poza „przeciętność”, gdzie owa „przeciętność” rozumiana jest jako poziom komunikacji werbalnej ogółu społeczeństwa, posługujących się językiem potocznym. Jak można zauważyć, osoba, która jest częstym użytkownikiem języka mówionego i jest zobligowana do nawiązania komunikacji werbalnej z innymi, musi mówić poprawnie! Prawie każdy zawód opiera się na komunikacji językowej, zatem większość z nas powinna dbać o własną wymowę. Należy pamiętać, że mowa to nie tylko wymowa! To także planowanie wypowiedzi, mowa wewnętrzna, umiejętność wyrażania własnych myśli, poprawne budowanie wypowiedzi pod względem fonetycznym, gramatycznym i logicznym, co składa się na ogólną sprawność komunikacyjną.

Jakie przynosi efekty terapia logopedii medialnej?

Logopedia medialna powinna wykształcić sprawne dobieranie środków i sposobów wypowiedzi w zależności do kogo się mówi, o czym, w jakich warunkach i w jakim miejscu. Ćwiczenia prowadzą do umiejętnego posługiwania się kompetencją komunikacyjną oraz sprawnością artykulacyjną, a także efektywnego posługiwaniu się znakami fonicznymi. W komunikacji publicznej, gdzie często nadawca zwraca się do nieznanej, licznej, a także zróżnicowanej grupy odbiorców powinien świadomie wybrać właściwą formę realizowanej wypowiedzi. Wymaga się od niego mowy poprawnej, starannej, wyrazistej, by osiągnąć zamierzony cel swojej wypowiedzi kierowanej do słuchaczy, czyli skuteczny odbiór, wyrażający się w skupieniu uwagi na komunikacie przez odbiorców oraz w optymalnej percepcji i akceptacji przekazywanych intencji, treści i ekspresji.

Oferuję:

  • przygotowanie do egzaminów do szkół teatralnych,
  • przygotowanie do pracy w radiu i telewizji
  • logopedia medialna i dydaktyczna,
  • Przygotowanie mów i wystąpień publicznych.

Cennik usług

Zajęcia indywidualne

UsługaKoszt
Diagnoza i plan terapii170 PLN
terapia:
45 min120 PLN
60 min140 PLN
75 min160 PLN
90 min190 PLN

Szkolenia grupowe

UsługaKoszt
GabinetDojazd*
8 godzin (1 dzień)1400 zł
16 godzin (2 dni)2800 zł
24 godziny (3 dni)4200 zł
* cena minimalna, zależy od odległości dojazdu

Uwagi:

  • w cenie wliczone materiały dydaktyczne,
  • dojazd,
  • opłaty można dokonać gotówką lub przelewem na początku każdego miesiąca,
  • firma wystawia faktury VAT.

Gdzie jesteśmy?