Logopeda dla dorosłych Warszawa

Oferta logopedy

 • zajęcia dla osób w każdym wieku
 • szczegółową diagnozę logopedyczną
 • usuwanie wad wymowy ( seplenienie, rotacyzm, jąkanie i in.)
 • zajęcia usprawniające wymowę
 • terapię głosu
 • zajęcia prowadzone na miejscu, w gabinecie logopedycznym
 • zajęcia prowadzone w domu u pacjenta, pozwalające na zaoszczędzenie czasu na dojazd
 • profesjonalne przygotowanie do wystąpień publicznych

Logopeda dla dorosłych

Na konsultację i terapię logopedyczną zapraszam osoby dorosłe, które mają problem z:

 • dykcją
 • wadą wymowy – seplenienie, rotacyzm i inne
 • szybkim tempem mowy
 • upraszczaniem grup spółgłoskowych i elizją niektórych głosek
 • wadą w budowie narządów anatomicznych ( wady zgryzu, po wypadkach i operacjach)
 • jąkaniem lub innego rodzaju niepłynnością mowy
 • afazją (utrata mowy po przebytym uszkodzeniu mózgu – wylewy, udary i in.)
 • zaburzeniem oddychania i fonacji
 • zaburzeniem mowy z powodu obniżonego słuchu
 • lękiem przed wystąpieniami publicznymi

Zapraszam również na konsultacje i zajęcia te osoby, które chcą w przyszłości pracować w radiu i telewizji, zdawać egzamin do szkół teatralnych i filmowych bądź występować z przemówieniami publicznymi.

Diagnoza logopedyczna polega na rozmowie i analizie problemów pacjenta oraz ustaleniu programu terapii i częstotliwości spotkań. Jeśli jest to konieczne, niektórzy pacjenci są kierowani na dodatkowe konsultacje u specjalistów takich jak: foniatra, laryngolog, ortodonta, psycholog.

Oprócz ćwiczeń wykonywanych w gabinecie pod kontrolą logopedy, pacjenci otrzymują zadania i zestawy ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu. Dla utrwalania pozytywnych efektów terapii ważne jest regularne wykonywanie ćwiczeń.

Rezultatem terapii jest nauczenie się wyrazistej, poprawnej i sugestywnej wymowy. Nabranie pewności siebie z powodu przezwyciężenia trudności komunikacyjnych, pozbycie się stresu w czasie wystąpień publicznych.

Cennik usług

Terapia logopedyczna (dorośli powyżej 18 lat)

Usługa Koszt
Gabinet Dojazd*
diagnoza i plan terapii 120 zł 140 zł
terapia:
45 min 80 zł 105 zł
60 min 90 zł 115 zł
75 min 110 zł 135 zł
90 min 130 zł 155 zł
* cena minimalna, zależy od odległości dojazduUwagi:

 • w cenie wliczone materiały dydaktyczne,
 • dojazd,
 • opłaty można dokonać gotówką lub przelewem na początku każdego miesiąca,
 • firma wystawia faktury VAT.