Szkolenia – emisja głosu, mowa ciała Warszawa

 • Szkolenia i warsztaty dla pracowników firm w zakresie „Kultury żywego słowa”, retoryki i mowy ciała;
 • Nauka poprawnej wymowy i emisji głosu (także dla osób pracujących lub chcących pracować w mediach publicznych – radio, telewizja);
 • Przygotowanie kandydatów do szkół teatralnych w zakresie „Sztuki żywego słowa”;
 • Warsztaty (dla osób występujących publicznie – polityków, prawników, wykładowców szkół, nauczycieli, dziennikarzy w zakresie „Kultury żywego słowa”);

ORIENTACYJNY PROGRAM SZKOLEŃ

Celem warsztatów „Kultura żywego słowa” jest przede wszystkim nauka sprawnego i poprawnego mówienia, czyli emisji, dykcji i ortofonii. Oraz nauka budowania wypowiedzi z uwzględnieniem elementów prozodycznych mowy wpływających na sugestywność, intencje, skuteczność i piękno wypowiedzi. Zajęcia rozszerzone są o retorykę i mowę ciała.
Poza niezbędnymi wiadomościami teoretycznymi warsztaty poświęcone są przede wszystkim ćwiczeniom praktycznym.

Korzyści dla uczestników szkoleń

 • zdobycie wiedzy na temat zasad poprawnej wymowy polskiej
 • poznanie metod pracy nad prawidłowym oddechem, emisją głosu i artykulacją
 • poznanie i zastosowanie środków wyrazu artystycznego w mowie
 • poznanie metod pracy nad interpretacją tekstu i budowaniem wypowiedzi słownej
 • słuchacz dowie się, jak radzić sobie z tremą i pozyskać słuchaczy oraz czego nie należy robić i mówić przed słuchaczami
 • słuchacz będzie miał możliwość samodzielnego przygotowania i wygłoszenia mowy na dowolny temat (np. mowy obronnej lub mowy oskarżycielskiej, przemówienia do narodu, przemówienia okolicznościowego, felietonu radiowego, sprawozdania z wydarzeń i innych)
 • każdy uczestnik otrzyma indywidualne informacje na temat swoich błędów i wad wymowy i dowie sie jak je usunąć, a także otrzyma konkretne uwagi na temat swoich wypowiedzi
 • uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe
 • uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Metody pracy

Szkolenia prowadzone są w dużym stopniu na podstawie metod interaktywnych.

Program szkoleń

 1. Ciało i psychika jako punkt wyjścia do prawidłowego ustawienia emisji głosu
 2. Ortofonia polska (zasady poprawnej wymowy)
 3. Mechanika prawidłowego oddechu
 4. Ćwiczenia motoryki narządów mowy, czyli nabywanie techniki artykulacyjnej
 5. Głos- mechanizm powstawania głosu i praca nad emisją głosu
 6. Ćwiczenia dykcyj
 7. Prozodia mowy (akcent logiczny, intonacja, rytm, fraza, tempo, barwa głosu, wysokość i siła głosu, pauza)
 8. Interpretacja tekstów z uwzględnieniem różnych jego odmian
 9. Retoryka
  • dzieje retoryki w pigułce
  • chwyty i środki retoryczne
  • Różne rodzaje przemawiania (od informacyjnego do perswazyjnego)
 10. Mowa ciała jako ważny środek niewerbalny
 11. Higiena głosu

Szczegółowy program szkolenia zostanie dostarczony po podpisaniu umowy z firmą lub prywatnym klientem.

Szkolenia – wystąpienia publiczne

Szkolenia adresowane są do wszystkich tych osób, które w swojej pracy zawodowej korzystają z narzędzia komunikacji, jakim jest prezentacja. Zapraszam na szkolenia osoby związane z pracą w mediach, edukacji, polityce, wymiarze sprawiedliwości, biznesie. Na szkoleniu nauczysz się jak tworzyć przekaz, który zmotywuje słuchaczy do podjęcia konkretnych działań, a Twoja wypowiedź zapewni realizację wszystkich założonych przez Ciebie celów.

Dowiesz się jak budować swój autorytet i wizerunek eksperta, dzięki czemu odbiorcy obdarzą Cię szacunkiem, zaufaniem i sympatią. Dzięki udziałowi w szkoleniu – „wystąpienia publiczne” nauczysz się: Jak walczyć z tremą i zdenerwowaniem podczas wystąpienia publicznego. Jak profesjonalnie reprezentować firmę podczas narady, prezentacji oraz uroczystości. Jak przekazać niepopularną decyzję, aby nie wpłynęła negatywnie na Twój wizerunek i większość osób ją zaakceptowała.

Jak przygotować profesjonalne, wyraziste, sugestywne, zrozumiałe i ciekawe wystąpienie. Każdy uczestnik szkolenia będzie miał możliwość przećwiczyć wypowiedź publiczną i otrzyma wskazówki, na jakie aspekty powinien zwrócić uwagę oraz co poprawić w swoich wypowiedziach.

Cel szkolenia – wystąpienia publiczne

Przekazać praktyczną wiedzę i rady dotyczące odpowiedniego przygotowania i zachowania się przed audytorium. Orientacyjny program szkolenia

 • Przygotowanie wystąpienia publicznego.
 • Pokonywanie tremy.
 • Początek i zakończenie wystąpienia.
 • Nawiązanie kontaktu i zjednanie sobie publiczności.
 • Komunikaty niewerbalne i ich wpływ na odbiór wystąpienia.
 • Jak radzić sobie z trudną publicznością.
 • Czego nie można robić przed audytorium i jakie błędy najczęściej popełniają mówcy.
 • Poprawność wypowiedzi pod względem fonetycznym oraz technika mowy
 • Wykorzystanie środków wyrazu takich jak: fraza, pauza, tempo, akcent logiczny, akcent emocjonalny, barwa i ton głosu i inne
 • Zastosowanie narzędzi wzmacniających przekaz wystąpienia

Cennik szkoleń

Zajęcia indywidualne

UsługaKoszt
Diagnoza i plan terapii160 PLN
Terapia:
45 min110 PLN
60 min130 PLN
75 min150 PLN
90 min180 PLN

Szkolenia grupowe

UsługaKoszt
GabinetDojazd*
8 godzin (1 dzień)1400 zł
16 godzin (2 dni)2800 zł
24 godziny (3 dni)4200 zł
* cena minimalna, zależy od odległości dojazdu

Uwagi:

 • w cenie wliczone materiały dydaktyczne,
 • dojazd,
 • opłaty można dokonać gotówką lub przelewem na początku każdego miesiąca,
 • firma wystawia faktury VAT.