Przyczyny wadliwej artykulacji głoski „r” | Logopeda Wyjaśnia

Przyczyny wadliwej artykulacji głoski „r”

  • Nieprawidłowa budowa i funkcjonowanie języka, np. język zbyt duży i gruby
  • Brak pionizacji języka
  • Wzmożone lub osłabione napięcie mięśniowe
  • Niedostateczna sprawność ruchowa czubka języka, który nie wykonuje subtelnych ruchów wibracyjnych
  • Skrócone wędzidełko podjęzykowe
  • Anomalie podniebienia twardego ( np. podniebienie gotyckie, tzn. zbyt wysoko wysklepione)
  • Wady zgryzu, zwłaszcza zgryz otwarty
  • Obniżony poziom słuchu
  • Czasem przyczyną wadliwej wymowy głoski – r – może być nieprawidłowy wzorzec wymowy osób z otoczenia dziecka