“Chodzi mi o to aby język giętki

Powiedział wszystko, co pomyśli głowa;

A czasem był jak piorun jasny, prędki

A czasem smutny jako pieśń stepowa

A czasem jako skarga nimfy miętki,

A czasem piękny jak aniołów mowa…

Aby przeleciał wszystko ducha skrzydłem.

Strofa być winna taktem, nie wędzidłem”

Juliusz Słowacki, Beniowski

Logopedia medialna

Zobacz

Logopedia medialna skierowana jest do osób, które występują publicznie, których praca wiąże się z kontaktami międzyludzkimi, np: do wykładowców, dziennikarzy, polityków, prawników i tych wszystkich, którzy mają potrzebę rozwijania swoich kompetencji i sprawności językowych i retorycznych.

Logopeda dorośli

Zobacz

Diagnoza logopedyczna polega na rozmowie i analizie problemów pacjenta oraz ustaleniu programu terapii i częstotliwości spotkań. Oprócz ćwiczeń wykonywanych w gabinecie pod kontrolą logopedy, pacjenci otrzymują zadania i zestawy ćwiczeń do wykonywania w domu.

Logopeda dzieci

Zobacz

Diagnoza logopedyczna polega na przeprowadzeniu testu logopedycznego w efekcie którego możliwe będzie ustalenie poziomu rozwoju mowy dziecka. Test obejmuje takie umiejętności jak: rozumienie mowy, zasób słownictwa, stosowanie form gramatycznych.

Wystąpenia publiczne

Zobacz
Na szkoleniu nauczysz się jak budować swój autorytet i wizerunek eksperta, dzięki czemu odbiorcy obdarzą Cię szacunkiem, zaufaniem i sympatią. Na szkoleniu dowiesz się – Jak walczyć z tremą i zdenerwowaniem podczas wystąpienia publicznego.